Mukowiscydoza to choroba wrodzona o wielonarządowym i nieuleczalnym charakterze. Gdy zostanie rozpoznana mukowiscydoza u dzieci rokowania zależą od ogólnego staniu zdrowia oraz stopnia nasilenia choroby. U pacjenta, u którego zdiagnozowana została mukowiscydoza przeżywalność w Europie sięga nawet 36 – 40 lat, podczas gdy w Polsce wynosi zaledwie 22 – 25 lat.

Do jakich komplikacji prowadzi mukowiscydoza?

W przebiegu mukowiscydozy dochodzi do nadprodukcji gęstej wydzieliny w układzie oddechowym, pokarmowym oraz rozrodczym. Prowadzi to m. in. do problemów z oddychaniem, ale także nasilonych infekcji w obrębie dróg oddechowych. Inne poważne komplikacje zdrowotne to trwałe uszkodzenie płuc, a także trzustki i wątroby. Wszystko to prowadzi ostatecznie do niewydolności wielonarządowej i ostatecznie śmierci.

Czy mukowiscydozę można wyleczyć?

Terapia mukowiscydozy koncentruje się na spowolnieniu postępów choroby oraz leczeniu bezobjawowym, natomiast nie daje możliwości wyleczenia choroby. Polega na postępowaniu farmakologicznym, rehabilitacyjnym i operacyjnym. Stosowane są także inhalacje, terapia genowa, przyjmowanie cytokin. Codziennie wymagane jest oklepywanie, czyli specjalne drenaże wydzieliny z układu pokarmowego. Dodatkową trudność stanowi fakt, iż wiele stosowanych przewlekle leków nie jest refundowanych, a miesięczny koszt sięga 2 – 3 tysięcy złotych.

Mimo stałej opieki nad chorym, ostatecznie zawsze dochodzi do poważnych powikłań. W Polsce mukowiscydoza rokowania ma wciąż gorsze niż w innych krajach europejskich, ale wciąż wydłuża się średni czas przeżycia.