Obecnie wiele osób na całym świecie boryka się z chorobami układu oddechowego, które z rożnych przyczyn pojawiają się coraz częściej. Ważne jest, by oprócz leczenia farmakologicznego, wziewów, inhalacji, czy leczenia klimatycznego, chorzy stawiali także na fizjoterapię oddechową.

Zastosowania fizjoterapii układu oddechowego, czyli kto może z niej skorzystać

Fizjoterapii układu oddechowego podlegać mogą osoby:

 • mające zmniejszoną wydolność oddechową i niską tolerancję wysiłku, z powodu niewystarczającej wentylacji płuc,
 • z: rozdemą płuc, przewlekłym zapaleniem oskrzeli, zapaleniem płuc
  i wysiękowym zapaleniem opłucnej,
 • borykające się z chorobami polegającymi na zaleganiu wydzieliny w drogach oddechowych (są to: astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, a także przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • z chorobami nerwowo-mięśniowymi, które wpływają na czynność płuc (dysfunkcje przepony, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane).

Czym jest fizjoterapia układu oddechowego?

Taka fizjoterapia, nazywana też fizjoterapią klatki piersiowej, to działania nakierowane na zapobieganie albo leczenie zaburzeń czynności układu oddechowego. Stosowana jest u osób mających wymienione wcześniej choroby układu oddechowego, a także i tych, które mają zaburzenia budowy i czynności: klatki piersiowej i mięśni oddechowych, co wpływa negatywnie na wentylację płuc. W jej trakcie odpowiednio dobierane techniki:

 • Ułatwiają odkrztuszanie wydzieliny gromadzącej się w oskrzelach.
 • Ułatwiają oddychanie w różnych stanach zaburzonej czynności układu oddechowego.

Celem fizjoterapii układu oddechowego jest skuteczne zwiększenie wentylacji płuc, co odbywa się poprzez poprawienie drożności dróg oddechowych i zwiększanie ilości powietrza uczestniczącego w wymianie gazowej w pęcherzykach płucnych. Odbywa się to przez usuwanie wydzieliny z oskrzeli albo przez rozszerzenie oskrzeli i stosowanie odpowiedniego sposobu oddychania, które zwiększa objętość powietrza wdychanego i wydychanego.

Na czym ona dokładnie polega?

Na początku odbywają się oczywiście badania, które służą do rozpoznania zaburzeń czynności układu oddechowego, które wymagać będą interwencji fizjoterapeutycznych. Później, do samych interwencji fizjoterapeutycznych zalicza się:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • układanie pacjenta w pozycjach ułatwiających oddychanie,
 • inhalacje,
 • zabiegi ułatwiające usuwanie wydzieliny z oskrzeli.

Niekiedy do fizjoterapii klatki piersiowej zalicza się także działania takie jak: kontrolowane zwiększanie aktywności fizycznej, trening wzmacniający wybrane mięśnie, ćwiczenia zwiększające ruchomość i elastyczność klatki piersiowej.